telefon: 777 090 099 | email: rene.ruzicka@stavokonzult.cz | kde nás najdete
inženýrská a poradenská činnost - konference - semináře - vzdělávací akce
Novinky z odborného tisku

Informace emailem:

e-mail:

Wienerberger forum 2009

Cyklus seminářů pro odbornou veřejnost, investory, státní zprávu, zaměřený na problematiku zděných budov.

Obecně je fórum vhodným místem pro zkonzultování názorů, přístupů a řešení.

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. je dlouholetým partnerem všem profesionálům ve stavebnictví a především pro ně je určeno setkání Wienerberger fórum 2009.

Nejedná se přitom „pouze“ o seznámení s technickým řešením detailů a postupů při výstavbě pro jednotlivé specializované obory – statika, akustika a tepelná technika. Teprve spojením a správným využitím požadavků na konstrukce z pohledu jednotlivých specializací, může dojít k optimálnímu návrhu technického řešení.

Správné technické řešení v praxi je potom takové, které nejenom že splní normové požadavky, ale je zároveň snadno proveditelné a plně funkční. Wienerberger fórum je ideální příležitostí seznámit se nejenom s novými technickými řešeními, ale zároveň i příležitostí zkonzultovat své vlastní zkušenosti s předními odborníky cihlářského průmyslu. 

Součástí programu fóra je proto věnován prostor diskusím v neformálním prostředí u rautového stolu. Navíc s možností seznámit se a zkonzultovat své poznatky a postřehy s dalšími odborníky z praxe.

Těšíme se na setkání v lednu 2009. Ing. Roman Busta ředitel prodeje a marketingu 

 

Rudé armády 60, 403 01 Dolní Zálezly | telefon: +420 777 090 099 | email: rene.ruzicka@stavokonzult.cz

TravelSoft CMS 3.5 ©2007-2012