telefon: 777 090 099 | email: rene.ruzicka@stavokonzult.cz | kde nás najdete
inženýrská a poradenská činnost - konference - semináře - vzdělávací akce
Novinky z odborného tisku

Informace emailem:

e-mail:

Engineering

Nabízíme Vám

Provádíme komplexní podpůrnou činnost ve stavebnictví - stavební inženýring, diagnostiku staveb, stavebně technické průzkumy, statické posudky, stavební dozor a projektový management.

Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • předprojektová činnost
 • komunikace s úřady při územním rozhodnutí a stavebním povolení
 • předání staveniště, kontrola kvality, kolaudace.
Činnosti při provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • kontrola, koordinace a monitoring stavebních prací
 • zajištění a výběr realizačních firem
 • harmonogram průběhu stavby
 • technický dozor investora
 • technické poradenství v oblasti stavebnictví a architektury
 • dokončovací stavební práce a interiéry.
Diagnostika stavebních konstrukcí
 • pasportizace a repasportizace objektů.
 • stavebně-historický průzkum stavebních konstrukcí
 • stavebně-technický průzkum stavebních konstrukcí
 • zaměření stávajícího stavu objektu
 • monitoring a kontroling stavu konstrukce během stavební činnosti
Ve spolupráci zajišťujeme
 • stavebně-geologický průzkum
 • mykologický průzkum
 • statické posudky
 • zemní práce a demolice
Statika stavebních konstrukcí
 • zpracujeme projekty staveb včetně výpočtu a výkresové dokumentace.
 • navrhujeme a posuzujeme základy se zajištěním geologického průzkumu podloží
 • navrhujeme opěrné stěny a stabilizaci svahů
 • statické zajištění a zakládání pomocí mikropilot
 

Rudé armády 60, 403 01 Dolní Zálezly | telefon: +420 777 090 099 | email: rene.ruzicka@stavokonzult.cz

TravelSoft CMS 3.5 ©2007-2012