telefon: 777 090 099 | email: rene.ruzicka@stavokonzult.cz | kde nás najdete
inženýrská a poradenská činnost - konference - semináře - vzdělávací akce
Novinky z odborného tisku

Informace emailem:

e-mail:

Regenerace panelové výstavby - IV. ročník

25.11.2008 Hradec Králové - závěrečná zpráva

REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ ZODPOVĚDNĚ

Nejčastěji diskutovaným tématem IV. ročníku celostátní odborné konference REGENERACE PANELOVÉ VÝSTAVBY, která se 25. - 26. Listopadu 2008 konala v Hradci Králové, byla kvalita provádění oprav panelových domů. Většina delegátů konstatovala, že celý proces revitalizace panelových domů má 2 kritické body: přístup vlastníků domu k opravě domu a profesionalita realizačních firem.

Právě vlastníci domu rozhodují o rozsahu a způsobech provedení oprav domů, často však bez potřebných znalostí a zkušeností. Ve snaze získat zakázku předkládají realizační firmy investorům neúplné nebo nepravdivé informace. Tuto praxi realizační firmy nejčastěji používají v rámci komplexně zpracovávaných zakázek, u kterých smlouvu o dílo uzavírají ještě před zpracováním projektové dokumentace. Celkově požadovaná cena se pak často značně liší od ceny původně avizované. 

Při regeneraci panelových domů by samozřejmostí mělo být použití pouze certifikovaných materiálů a zateplovacích systémů, umisťovaných na stavbu v souladu s technologickými předpisy výrobců těchto materiálů. Bohužel i tady mají realizační firmy co dohánět.

 Pokud se vlastníci bytů v panelových domech chtějí vyhnout problémům při zateplení domů, odborníci doporučují:

  •  V prvé řadě odborně posoudit celkový stav domu, vyhledat vady a poruchy, seřadit je dle pořadí důležitosti a vzájemné provázanosti. Posouzení stavu domu, nazývané STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM zpravidla provádí několik specialistů na různé části budovy (statik, inženýr na technická zařízení budov, projektant). Výsledkem je souhrnná zpráva popisující vady, navrhující pořadí a způsob jejich odstranění a přibližnou výši nákladů. 
  •  Spolu se STAVEBNĚ TECHNICKÝM PRŮZKUMEM zpracovat energetickým auditorem ENERGETICKÝ AUDIT hodnotící spotřebu všech energií v domě. Auditor v energetickém auditu navrhuje 3 různé způsoby snížení spotřeby energií a doporučuje nejvýhodnější z nich. Výhodností se v auditu rozumí poměr investovaných prostředků k úspoře energií (návratnost investice)
  •  Teprve po zpracování STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU A ENERGETICKÉHO AUDITU se lze zodpovědně rozhodnout, jak udělat z paneláku plnohodnotný dům a kolik bude taková oprava asi stát. Zároveň jsou tyto dokumenty základním materiálem, ze kterých následně vychází projektant při zpracování projektové dokumentace.

PŘI NEZPRACOVÁNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NEMÁ PROJEKTANT DOSTATEK PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ DOBRÉHO PROJEKTU RESPEKTUJÍCÍHO SKUTEČNÝ TECHNICKÝ STAV DOMU A ŘEŠÍCÍHO JEHO SKUTEČNÉ VADY.

PUSTIT SE DO REGENERACE PANELOVÉHO DOMU BEZ DŮKLADNĚ ZPRACOVANÉHO PROJEKTU SE DÁ PŘIROVNAT K SÁZCE DO LOTERIE. DRUŽSTVO NEBO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BEZ PROJEKTU SVĚŘÍ SVŮJ OSUD DO RUKOU REALIZAČNÍ FIRMY A MŮŽE JEN ČEKAT, JAK REALIZACE DOPADNE A JAKÉ VÝŠE DOSÁHNOUT NÁKLADY. PRÁVĚ PROJEKT JE TÍM ZÁKLADNÍM DOKUMENTEM, ZE KTERÉHO SMLOUVA O DÍLO VYCHÁZÍ, PODLE PROJEKTU SE REALIZAČNÍ FIRMA ŘÍDÍ, PODLE PROJEKTU TECHICKÝ DOZOR INVESTORA KONTROLUJE SPRÁVNOST PROVEDENÍ A PODLE PROJEKTU SE STAVBA VE FINÁLE PŘEBÍRÁ. 

 

Rudé armády 60, 403 01 Dolní Zálezly | telefon: +420 777 090 099 | email: rene.ruzicka@stavokonzult.cz

TravelSoft CMS 3.5 ©2007-2012