telefon: 777 090 099 | email: rene.ruzicka@stavokonzult.cz | kde nás najdete
inženýrská a poradenská činnost - konference - semináře - vzdělávací akce
Novinky z odborného tisku

Informace emailem:

e-mail:

Regenerace panelové výstavby - III. ročník

11.12.2007 Hradec Králové - Závěrečná zpráva

REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ MUSÍ POKRAČOVAT

Rekordních 370 delegátů se účastnilo III. ročníku celostátní odborné konference REGENERACE PANELOVÉ VÝSTAVBY, zaměřené na sanaci obvodových plášťů, lodžií a střech.

Konferenci za odborné garance Centra stavebního inženýrství a. s. Praha, pod záštitou JUDr. Jana Wagnera, ředitele SFRB, pořádala společnost STAVOKONZULT  11. - 12. prosince 2007 v Hradci Králové. 

Účastníci konference konstatovali, že stát by měl i v budoucnu podporovat komplexní regeneraci panelových domů, zvláště prostřednictvím dotací z programu PANEL a to z několika důvodů: 

  • Regenerace panelových bytových domů, provedena v souladu se zásadami stavební fyziky a příslušnými stavebními předpisy, vede k výraznému snížení energetické náročnosti a prodloužení životnosti "paneláků"
  • Nižší spotřeba energie pro vytápění těchto domů znamená snížení emisí CO2, prachových částic a dalších exhalací v řádech tisíců tun ročně.
  • Komplexní regenerace všech panelových domů v ČR, zahrnující opatření ke snížení jejich energetické náročnosti na minimální požadavky vyhlášky 148/2007 by dle odborných odhadů znamenala roční úsporu nákladů na vytápění ve výši přibližně 7,5 miliardy Kč.
  • Opravené panelové domy nájemníkům přinášejí zvýšení standardu bydlení, zabraňují tzv. sociálnímu vyloučení obyvatel sídlišť a tím vzniku ghet, jak je známe ze zahraničí.
  • Regenerace panelových domů výrazně přispívá ke snižování nezaměstnanosti v jednotlivých regionech, počet pracovníků zapojených do regeneračních prací je plně srovnatelný s počtem zaměstnanců velkých zahraničních investorů, kteří za poslední 2 roky otevírají své závody v Česku.

Investoři (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, obce) však musí do rekonstrukce svých domů zapojit experty s dlouhodobou zkušeností v tomto oboru, zvláště energetické auditory a na realizační firmě nezávislé technické dozory investora. Využít lze služeb renomovaných expertních znaleckých ústavů, které těmito pracovníky zpravidla disponují.

S přibývajícím počtem rekonstruovaných domů totiž přibývá reklamací vad v drtivé většině vzniklých nedodržováním závazných technologických postupů a nevhodně zvolených materiálů.

V pořadí již IV. ročník konference Regenerace panelové výstavby se uskuteční 25. a 26. listopadu 2008 opět v Hradci Králové. Přípravy odborného programu již začaly.

Další informace a některé z příspěvků konference budou od ledna publikovat server www.panelovedomy.cz i další mediální partneři konference.  

 

Rudé armády 60, 403 01 Dolní Zálezly | telefon: +420 777 090 099 | email: rene.ruzicka@stavokonzult.cz

TravelSoft CMS 3.5 ©2007-2012